İşbu şartname kapsamında adı geçen üye , DAS - Club üyelik sistemine dahil olan ve bu platformu kullanan gerçek veya tüzel kişileri; DAS - Akademie ise Şair Eşref Bulv. 1371 Sok. No: 5 Alkan İşhanı Kat: 4-5-6Çankaya / İZMİR adresinde faaliyet gösteren Özel Alman Dil Hiz. Eğt. Ter. Tic. Ltd. Şti.' ni temsil etmektedir.

DAS - Akademie' ye ait olan bütün internet sitelerinde sunulan hizmetlerin tüm hakları DAS Akademie' ye ait olup, burada kullanılan unsurlardan hiçbirisi DAS AKADEMIE 'nin yazılı izni olmaksızın kopyalanamaz, taklit edilemez ve hangi amaçla olursa olsun kullanılamaz.

DAS - Club, üyelik sistemi ile çalışan bir ortak platformdur. DAS - Club' e üye olmak için, söz konusu internet sitesindeki ilgili kısma girerek, "DAS - Club Üye Başvuru Formu" nun tam ve doğru olarak doldurulması gerekmektedir. Yanlış verilen bilgilerden doğabilecek her türlü durumda, mesuliyet üyeye ait olacaktır.

DAS - Akademie, başvuru formunun doldurulmasından itibaren, gerekli olan incelemeyi yapacak ve üye olmasında sakınca görmediği kişilerin üyeliklerini kabul ettiğini bildirir bir yazıyı, adayların e-mail adreslerine gönderecektir. DAS - Akademie, istediği kişilerin üyeliğini kabul edip etmeme ve kabul edilmeyen adaylara gerekçe sunup sunmama hakkını saklı tutar.

DAS - Akademie, istediği zaman DAS - Club sisteminde değişiklik yapma ve gerekli gördüğü takdirde de sona erdirme hakkını saklı tutar.

DAS - Akademie, "DAS - Club" üyesi olan bir kişinin üyeliğini, gerekli gördüğü takdirde herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın iptal edebilir. Bu durumda herhangi bir gerekçenin gösterilmesi zorunlu değildir.

Sitenin ilgili bölümlerinde yer alan ve üyelerin de iştirakleri ile oluşan kısımlarda yazılanlardan, o metnin yazarı sorumludur. DAS - Akademie, kendi oluşturduğu içerik dışında, hiçbir bilgiden ve yazıdan sorumlu tutulamaz. Ayrıca; DAS - Akademie gerekli gördüğü takdirde, yazıları yayınlayıp yayınlamama hakkını saklı tutar.

DAS - Club üyeliği bu sözleşmenin kabul edildiği tarih itibariyle ücretsiz olup, ileride ücretli üyelik sistemine geçiş söz konusu olabilecektir. Bu durumda; mevcut üyelere bilgi verilecek ve yeni üyelik şartları aktarılacaktır. Üyeler kendi istekleri doğrultusunda ücretli üyelik sistemine dahil olup olmamakta serbesttirler.Haber alınamayan üyelerin üyelikleri iptal edilecek ve üyenin izni olmadan hiç bir surette ücret talep edilmeyecektir.

DAS - Club üyeliği için verilen kişisel bilgiler, üyenin izni alınmaksızın, üçüncü şahıslara aktarılamaz, kullanılamaz ve duyurulamaz. Ancak; üyelik sistemi dahilinde olup, kişisel olmayan (düşünce, yorum, deneyim, makale, vb.) veriler DAS - Akademie tarafından, izne tabi olmaksızın kullanılabilir. DAS - Akademie' nin elinde olmayan kötü niyetli davranışlar ile ele geçirilen bilgiler ve bu durumdan doğabilecek zararlar için DAS - Akademie sorumlu tutulamaz.

DAS - Akademie, üyelerine ait olan elektronik posta adreslerini, diğer irtibat bilgilerini ve sistem kayıtlarını arşivleyebilecek; ancak hiçbir surette üçüncü şahıslara vermeyecektir. Bununla birlikte; kullanıcılarına bilgilendirme amaçlı mailler gönderebilecek ve gerektiğinde kendileri ile irtibata geçebilecektir.

Taraflar; ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların sulhen çözülememesi durumunda, İzmir / Türkiye mahkemelerinin yetkili olacağını peşinen kabul ve beyan ederler.

Üst kısımda yer alan "Kabul Ediyorum" butonuna basarak üyelik talebini dile getiren aday, işbu şartname içerisindeki tüm koşulları, hiçbir şüpheye mahal vermeyecek şekilde anladığını ve kabul ettiğini beyan etmiş sayılır.